Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní uloženiny v okolí Čejkovic
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havliček
Další názvy
    Quartenary deposits in the surroundings of Čejkovice
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 64-66
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    extraglaciální oblasti
    kvartér
    půdy
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
Geografické jméno
    Čejkovice
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Čejkovic
    Kvartérní
    Okolí
    Uloženiny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012