Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérně - geologický výzkum a vývoj údolní nivy v přírodním parku 'Niva Dyje' mezi Břeclaví a Lednicí
Další názvy
    Quaternary geology and development of the alluvial plain of the Natural Park'Alluvial plain of the Dyje River' between Břeclav and Lednice
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Quaternary, fluvial and organic sediments, aeolian sand, dunes in the alluvial plain
Klíčové slovo
    Břeclaví
    Dyje
    Geologický
    Kvartérně
    Lednicí
    Niva
    Nivy
    Parku
    Přírodním
    údolní
    Vývoj
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Začátek ukládání štěrků v nivě Dyje je datováno na 16.170 let BP.Nasedají na ně místy pozdněglaciální až spodnoholocenní duny navátých písků ('hrúdy').Nejmladší výplňí jsou povodňové hlíny
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary geology and development of the alluvial plain of the Natural Park'Alluvial plain of the Dyje River' between Břeclav and Lednice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014