Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Libuše Smolíková, Pavel Havlíček
Další názvy
    Quaternary geology and palaeopedology in the Žeravice and Martinice area (southern Moravia)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 146-147
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie půdní
    pedogeneze
    pleistocén-svrchní
    půda fosilní
    spraš
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Martinice (Břeclav)
    Žeravice (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-21
    34-22
    Geologické
    Hodonín
    Hustopeče
    Kvartérně
    Martinic
    Paleopedologické
    Poměry
    Žeravic
Abstrakt (anglicky)
   The earthified braunlehm of the plastosol group is developed typically in the Martinice and Žeravice loess profiles. This type of soil, correlated with PK VII which corresponds stratigraphically either to the mid-Elsterian interglacial or to an older pre-Cromerian interglacial indicates as relatively high age of the loess blankets in the Hodonín and Hustopeče region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012