Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková, Michal Vachek
Další názvy
    Quaternary geological and palaeopedological investigation near the Zarazice railway station
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 76-77
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    mikromorfologie půdní
    permafrost
    pleistocén-střední
    půda fosilní
    sedimentace fluviální
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Zarazice (Hodonín)
Klíčové slovo
    35-11
    Geologický
    Kvartérně
    Moravou
    Paleopedologický
    Veselí
    Výzkum
    Zarazice
    Zastávky
    železniční
Abstrakt (anglicky)
   About 2 thick section trough Quaternary sediments was exposed during the excavation at the Zarazice railway station. Sandy gravel of the "main terrace" of the Morava River (Middle Pleistocene) is overlain by a bed of soil sediment disturbed by typical frost-wedge casts, evidencing the existence of fossil permafrost. The top part of the section is represented by the youngest loess with topsoil developed on its surface
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012