Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
Údaj o odpovědnosti
    Marie Adamová, Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Quaternary geological and paleopedological investigation in eastern surrounding of Znojmo
Autor
    Adamová, Marie
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 95-97
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    profil geologický
    půda fosilní
    spraš
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Znojmo
Klíčové slovo
    34-11
    34-13
    Dyjákovice
    Geologický
    Kvartérně
    Paleopedologický
    Východně
    Výzkum
    Znojma
    Znojmo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012