Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Quaternary geological and palaeopedological study in the area of Lechovice (district Znojmo)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 70, č. 1
Strany
    s. 61-65
Rok
    1995
Poznámky
    3 obr., 5 fot., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    eolické sedimenty
    kvartér
    paleopedologie
    pleistocén
    půdy
    sedimentace eolická
Předmětová kategorie
    půdy fosilní
    spraš
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Lechovice (Znojmo)
Klíčové slovo
    Kvartérně-geologický
    Lechovic
    Okolí
    Okres
    Paleopedologický
    Výzkum
    Znojmo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012