Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček
Další názvy
    Quaternary geology and development of the alluvial plain of the Natural Park "Alluvial plain of the Dyje River" between Břeclav and Lednice
Autor
    Havlíček, Pavel, 1944-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 58-59
Rok
    2007
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    502
    55(1)
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    archeologie
    datování C14
    duna
    geologie regionální
    hlína
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    meandr
    ochrana přírody
    písek
    pleistocén
    půda fosilní
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    štěrk
    záplavová niva
Geografické jméno
    Břeclav
    Břeclav-Poštorná
    ČR-Morava
    Lednice (Břeclav, Břeclav)
Klíčové slovo
    34-23
    Břeclav
    Břeclaví
    Dyje
    Kvartérně-geologický
    Lednicí
    Niva
    Nivy
    Parku
    Přírodním
    údolní
    Vývoj
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012