Podrobnosti záznamu

Název
    Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna.
Další názvy
    Acid tuffs in the Hády conglomerate (basal Devonian clastics) at the northern margin of Brno.
Autor
    Přichystal, Antonín
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Moravskoslezské paleozoikum 2001, abstrakty referátů,
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2001 ; 1.2.2001, Olomouc
Klíčové slovo
    Bazální
    Brna
    Devonská
    Hádském
    Klastika
    Kyselé
    Okraji
    Severním
    Slepenci
    Tufy
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012