Podrobnosti záznamu

Název
    Laboratory measurement of the ultrasonic wave velocity in triaxial conditions
Autor
    Konečný, Pavel
Konference
    Experimental Stress Analysis (EAN) 2008. International scientific conference (46. : 02.06.2008-05.06.2008 : Horní Bečva, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Book of contributions of International scientific conference "Experimental Stress Analysis 2008" /46./
Strany
    S. 123-126
Poznámky
    Překlad názvu: Laboratorní měření rychlosti průchodu ultrazvukových vln za trojosého stavu napjatosti
    Rozsah: 4 s. : CD-ROM, www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    triaxial
    ultrasonic wave velocity
Klíčové slovo
    Conditions
    Laboratory
    Measurement
    Triaxial
    Ultrasonic
    Velocity
    Wave
Abstrakt (česky)
   Měření rychlosti průchodu ultrazvukových vln na horninových zkušebních tělesech patří ke standardním metodám laboratorního studia vlastností geomateriálů. Rychlost ultrazvuku se však mění s napěťovým stavem, ve kterém se zkušební těleso nachází. Aby bylo možno studovat tyto změny je rychlost ultrazvukových vln měřena nejen při jednoosém zatěžování v průběhu měření pevnosti v tlaku, ale nově také za trojosého stavu napjatosti při triaxiálních zkouškách. V příspěvku je podán popis této metodiky, nově vyvinuté na Ústavu geoniky AV ČR, a první výsledky měření.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012