Podrobnosti záznamu

Název
    Laboratory research of coal geocomposits - some results
Autor
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Šňupárek, Richard
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Nonferrous Metals Society of China. Transactions
Svazek/č.
    Roč. 15, č. 1
Strany
    s. 271-275
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: IBS3086351, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Laboratorní výzkum uhelných geokompozitů - některé výsledky
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    chemical grouting
    geocomposite material
    reinforcing
Klíčové slovo
    Coal
    Geocomposits
    Laboratory
    Research
    Results
Abstrakt (česky)
   Uhelné sloje patří mezi nejslabší části karbonského horninového masivu v Hornoslezské uhelné pánvi. V současnosti jsou chemická injektážní média používaná pro zpevňování a stabilizaci horninového masivu v hornictví. V důsledku nízké viskozity je jeich převážná část přednostně používána pro zpevňování porušených hornin a uhelných slojí. Zpevňováním uhelných slojí pomocí prostředků chemických injektážních médií jsou významně ovlivňovány jejich vlastnosti. Příspěvek se zabývá některými výsledky laboratorního výzkumu porušení zainjektovaných uhelných vzorků z pohledu objasnění účinku zpevnění uhelné hmoty v rámci protiotřesového boje.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012