Podrobnosti záznamu

Název
    Lacustrine Successions in fault-bounded Basins: 1.Upper Anthracosia Shale (Lower Permian) of the North Sudetic Basin, sw. Poland
Údaj o odpovědnosti
    Krzysztof Mastalerz
Další názvy
    Osady jeziorne w basenach sedymentacyjnych ograniczonych uskokami:1. Górne lupki antrakozjowe (dolny perm) niecki pólnocznosudeckiej
Autor
    Mastalerz, Krzysztof
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Svazek/č.
    Roč. 60, č. 1-4
Strany
    s. 75-106
Rok
    1990
Poznámky
    12 sch., 2 pl.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Předmětová skupina
    autun
    facie
    litologie
    oblast sudetského permokarbonu
    paleogeografie
    perm
    sedimenty jezerní
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    1.Upper
    Anthracosia
    Basin
    Basins
    Fault-bounded
    Lacustrine
    Lower
    North
    Permian
    Poland
    Shale
    Successions
    Sudetic
    Sw
Abstrakt (česky)
   Spodní anthracosiové břidlice spodnoautunského stáří, jsou částí swierzawskégo souostroví severosudetské pánve. Jsou tvořeny 40 m mocnou sekvencí lakustrinních uloženin, převážně prachovců, s polohou černých břidlic. Představují sled transgresních a regresních litofacií. V práci jsou diskutovány sedimentologické a paleogeografické podmínky jednotlivých fází vývoje antracosiového jezera
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012