Podrobnosti záznamu

Název
    Lacustrine carbonates of Ploužnice member, Stephanian C, Krkonoše Piedmont Basin
Další názvy
    Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve