Podrobnosti záznamu

Název
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš, Zdeněk Dvořák, Ilja Pek
Další názvy
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky
Autor
    Dvořák, Zdeněk
    Mikuláš, Radek
    Pek, Ilja
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 43, no. 4
Strany
    p. 277-280
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 1 pl., 6 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    ichnofosilie
    Insecta
    miocén
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    nový taxon
    pleistocén
    severočeská pánev
    taxonomie
    vrtavé organismy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Most
    Vitošov (Šumperk)
Klíčové slovo
    Celtis
    Czech
    Fruits
    Hackberry
    Igen
    Insect
    Isp
    Lamniporichnus
    Larvae
    Miocene
    Nov
    Pleistocene
    Republic
    Stone
    Traces
    Vulgaris
Abstrakt (anglicky)
   Traces made probably by insect larvae in stone fruits of the Miocene hackberry, Celtic lacunosa, are described as Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov. They were found in the opencast mine Merkur-North in the Most (North Bohemian) brown-coal basin. The newly proposed ichnogenus comprises boring in those wooden parts of fruits which contain a hollow filled with non-xylic digestible tissue (stones, nuts). The borings consist of a short cylindrical tunnel joining the stone (nut) surface and a natural hollow inside the xylic body. In comparison, the ichnogenus Carporichnus Genise, 1995 represents a longitudinal central cavity and radial tunnel, both made by the tracemaker. Less favourably preserved material of Celtis sp. from the Pleistocene fill of karst cavities at Vitošov (Northern Moravia) provided also remains of presumably insect borings
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012