Podrobnosti záznamu

Název
    Landek a geologie hornoslezské pánve
Autor
    Martinec, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vesmír
Svazek/č.
    Roč. 88, č. 6
Strany
    s. 396-397
Rok
    2009
Poznámky
    Rozsah: 2 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    hornoslezská pánev
    Landek
    těžební lokalita
Klíčové slovo
    Geologie
    Hornoslezské
    Landek
    Pánve
Abstrakt (česky)
   V důsledku intenzivního geologického průzkumu a probíhající hlubinné těžby uhlí se stala česká část hornoslezské pánve snad nejlépe prozkoumanou karbonskou uhelnou pánví. Geologický průzkum vrty z povrchu a důlní průzkum pánve ukázal, ze česká část hornoslezské pánve představuje v rámci světového karbonského systému unikátní soubor slojí a hornin, stratigraficky pokrývající značnou část karbonu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012