Podrobnosti záznamu

Název
    Landslide dams in the northern part of Czech flysch Carpathians: geomorphic evidences and imprints
Autor
    Hradecký, J.
    Kirchner, Karel
    Pánek, T.
    Smolková, V.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 1
Strany
    s. 77-96
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Sesuvné hráze v severovýchodní části českých flyšových Karpat: geomorfologické doklady a odrazy
    Rozsah: 22 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    dam typology
    flysch Carpathians
    landslide dams
    radiocarbon dating
Klíčové slovo
    Carpathians
    Czech
    Dams
    Evidences
    Flysch
    Geomorphic
    Imprints
    Landslide
    Northern
Abstrakt (česky)
   Příspěvek je věnován výzkumu geomorfologických a paleoenvironmentálních aspektů sesuvných hrází v severní části českých flyšových Karpat. Předběžné datování ukazuje velký rozdíl v zařazení jednotlivých sesuvných událostí v průběhu holocénu s vysokou koncentrací sesuvů v subatlantiku.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012