Podrobnosti záznamu

Název
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
Údaj o odpovědnosti
    Marian Marschalko
Další názvy
    Sesuv pískovcových bloků se smykovou plochou umístěnou na podložních jílovcích - jeden z typových modelů svahových deformací v karpatském flyši
Autor
    Marschalko, Marian
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 1
Strany
    s. 57-66
Rok
    2006
Poznámky
    2 obr., 6 diagr., 3 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504.06
    550.8
    551.3
Skupina konspektu
    504
    55
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie inženýrská
    hodnocení rizika
    koheze
    metoda matematická
    pohyb svahový
    riziko sesuvné
    saturace
    sesuv
    sklon
    stabilita svahu
    úhel tření
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Blocks
    Carpathian
    Claystones
    Deformation
    Flysch
    Landslide
    Layer
    Model
    One
    Running
    Sandstone
    Sliding
    Slope
    Surface
    Type
    Underlying
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012