Podrobnosti záznamu

Název
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
Údaj o odpovědnosti
    Jana Obdržálková
Autor
    Obdržálková, Jana
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Vol. 31
Strany
    p. 75-84
Rok
    1992
Poznámky
    5 obr., 12 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fyzikální vlastnosti hornin
    pohyb svahový
    procesy geodynamické
    sesouvání
    vlastnosti fyzikální
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Malíkov
Klíčové slovo
    Hostýnské
    Landslides
    Moravia
    Mountains
    Vrchy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012