Podrobnosti záznamu

Název
    Lanthanide complexes of 2,2′,2"-(10-{[hydroxy(phenyl) phosphoryl]methyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl)triacetic acid: Structural characterisation of intermediates from the proposed complexation mechanism in the systems of LnIII-dota-type ligands
Autor
    Klimentová, J.
    Rohovec, Jan
    Vojtíšek, P.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    European Journal of Inorganic Chemistry
Svazek/č.
    Roč. 2008, č. 25
Strany
    s. 3948-3956
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Lanthanoidové komplexy 2,2 ',2 ''-(10-{[Hydroxy(fhenyl)phosphoryllmethyll}-1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7-triyl)trioctové kyseliny: strukturní charakterizace intermediátů vystupujících v navrženém mechanizmu komplexace systémů Ln(III) a ligandů
    Rozsah: 9 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    imaging agents
    lanthanides
    phosphorus
    X-ray diffraction
Klíčové slovo
    2,2′,2"-(10-{[hydroxy(phenyl
    Acid
    Characterisation
    Complexation
    Complexes
    Intermediates
    Lanthanide
    Ligands
    LnIII-dota-type
    Mechanism
    Phosphoryl]methyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl)triacetic
    Proposed
    Structural
    Systems
Abstrakt (česky)
   V článku jsou popsány krystalové struktury deseti koplexů lanthanoidů a kyseliny. Struktury těchto komplexů představují nový typ v chemii systému LnDOTA. Jedná se o intermediáty předcházející klasickému komplexu s Ln vloženým do dutiny ligandu. Významnou roli ve strukuře hraje systém vodíkových můstků.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012