Podrobnosti záznamu

Název
    Large scale parallel FEM computations of far/near stress field changes in rocks
Autor
    Blaheta, Radim
    Byczanski, Petr
    Jakl, Ondřej
    Kohut, Roman
    Kolcun, Alexej
    Krečmer, Karel
    Starý, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Future Generation Computer Systems
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 4
Strany
    s. 449-459
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR, CZ
    Projekt: GA105/02/0492, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Rozsáhlé paralelní konečněprvkové výpočty změn blízkých i vzdálených napěťových polí v hornině
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    large scale finite element analysis
Klíčové slovo
    Changes
    Computations
    Far/near
    FEM
    Field
    Large
    Parallel
    Rocks
    Scale
    Stress
Abstrakt (česky)
   V článku je popsána aplikace rozsáhlé MKP analýzy pro stanovení napěťových změn v hornině způsobených hornictvím. Odpovídající rozsáhlé soustavy lineárních rovnic jsou řešeny užitím techniky rozdělení posunutí a techniky rozdělení oblasti. Další technika rozdělení je použita pro lokální MKP analýzu na tzv. kompozitních sítích.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012