Podrobnosti záznamu

Název
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Další názvy
    Svrchnokřídová prostředí a společenstva z lokality Chrtníky (česká křídová pánev, Česká republika).
Autor
    Hradecká, Lenka
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, Radek
    Zágoršek, Kamil
    Žítt, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 1
Strany
    36
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin, Upper Cenomanian-Lower Turonian, taphonomy, palaeoecology, sedimentary environment
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Chrtníky
    Communities
    Cretaceous
    Czech
    Environments
    Late
    Recorded
    Republic
Abstrakt (česky)
   Pět sedimentačních episod v rozmezí svrchní cenoman až spodní turon (Korycanské vrstvy perucko-korycanského souvrství a bělohorské souvrství) je dokumentováno z nových výchozů v lomu Chrtníky, česká křídová pánev. Nontronit, který způsobuje zelenavé zbarvení lamin stromatolitů, byl poprvé zaznamenán v české křídové pánvi.
Abstrakt (anglicky)
   Five sedimentation episodes ranging from Upper Cenomanian to Lower Turonian (Korycany Member of the Peruc-Korycany Formation and Bílá Hora Formation) are documented from new outcrops at the Chrtníky quarry, Bohemian Cretaceous Basin. Nontronite, which causes the greenish colour of clay laminae mainly in stromatolites, was identified for the first time in BCB.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014