Podrobnosti záznamu

Název
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Žítt, Radek Vodrážka, Lenka Hradecká, Marcela Svobodová & Kamil Zágoršek
Autor
    Hradecká, Lenka
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, Radek
    Zágoršek, Kamil
    Žítt, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of geosciences
Svazek/č.
    Vol. 81, no. 1
Strany
    p. 43-79
Rok
    2006
Poznámky
    4 obr., 9 fot., 9 pl., 3 tab.
    Bibliografie na s. 77-79
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    cenoman
    česká křídová pánev
    geologie historická
    kolínský faciální vývoj
    konglomerát
    křída-svrchní
    lokalita fosiliferní
    paleoekologie
    paleontologie
    tafonomie
    turon
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    Chrtníky (Pardubice, Přelouč)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Chrtníky
    Communities
    Cretaceous
    Czech
    Environments
    Late
    Recorded
    Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012