Podrobnosti záznamu

Název
    Late Cretaceous flora of James Ross Island (Antarctica) - preliminary report
Autor
    Kvaček, Jiří
    Sakala, Jakub
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Czech Polar Reports
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 2
Strany
    8
Rok
    2011
Výraz tezauru
    angiosperms
    conifers
    flora
    James Ross Basin
    leaf impressions
    pteridophytes
    Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    Antarctica
    Cretaceous
    Flora
    Island
    James
    Late
    Preliminary
    Report
    Ross
Abstrakt (anglicky)
   Fossil plants from Upper Cretaceous strata (Hidden Lake Formation and Santa Marta Formation) of James Ross Basin exposed in the northern part of the James Ross Island are preliminary described. Both formations contain plant mega fossils, petrified wood, and charcoalified mesofossils.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    27. 4. 2014