Podrobnosti záznamu

Název
    Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohře/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Ulrych, Jaroslav Dostal, Ernst Hegner, Kadosa Balogh, Lukáš Ackerman
Další názvy
    Rift-related magmatism (Variant.)
Autor
    Ackerman, Lukáš
    Balogh, Kadosa
    Dostál, Jaroslav
    Hegner, Ernst
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Vol. 101, no. 1-2
Strany
    p. 141-161
Rok
    2008
Poznámky
    8 obr., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Lithos
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    datování K/Ar
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    melilitit
    petrogeneze
    původ plášťový
    terciér
    vulkanismus
    zóna riftová
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Bohemia
    Continental
    Cretaceous
    Czech
    Initial
    Insights
    Late
    Melilitic
    Northern
    Ohře/Eger
    Paleocene
    Republic
    Rift
    Rifting
    Rocks
    Stages
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012