Podrobnosti záznamu

Název
    Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian foreland basin in southern Moravia
Údaj o odpovědnosti
    F.J. Pícha, Zdeněk Stráník
Autor
    Pícha, F. J.
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau)
Svazek/č.
    Vol. 88, no. 3
Strany
    p. 475-495
Rok
    1999
Poznámky
    7 obr., 2 tab., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Předmětová skupina
    autochton
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kaňon submarinní
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    molasa
    pánev sedimentační
    příkrov
    terciér
    Tethys
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko
    Rakousko
    SRN-Bayern
Klíčové slovo
    Basin
    Carpathian
    Cretaceous
    Deposits
    Early
    Foreland
    Late
    Miocene
    Moravia
    Southern
Abstrakt (anglicky)
   The Late Cretaceous to Early Miocene strata of the Carpathian foreland basin is southern Moravia (Czech Republic) are represented by a variety of facies which reflects the evolution of the foreland depositional system. However, because of the intensive deformation and tectonic displacement and the lack of diagnostic fossils the stratigraphic correlation and paleogeographic interpretation of these strata are difficult and often controversial.
   In order to better correlate and to integrate them into a broader Alpine-Carpathian foreland depositional system, these discontinuous and fragmentary strata have been related to four major tectonic and depositional events: (a) formation of the Carpathian foreland basin in Late Cretaceous which followed the subduction of Tethys and subsequent deformation of the Inner Alps-Carpathian; (b) Middle to Late Eocene transgression over the European foreland and the Carpathian fold belt accompanied by deepening of te foreland basin and deposition of organic-rich Menilitic Formation; (c) Lete Oligocene to Early Miocene (Egerian) uplifting and deformation of inner zones of the Carpathian flysch belt and deposition of Krosno-type flysch in the foreland basin; and (d) Early Miocene (Eggenburgian) marine transgression and formation of late orogenic and postorogenic molasse-type foreland basin in the foreland.
   These four principal events and corresponding depositional sequences are recognized throughout the region and can be used as a framework fro regional correlation within the Alpine-Carpathian foreland basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012