Podrobnosti záznamu

Název
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Další názvy
    Pozdně-holocenní vývoj sesuvů na čele magurského příkrovu: případová studie hřbetu Hlavatá, Moravskoslezské Baskydy (Česká republika)
Autor
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Smolková, Veronika
    Šilhán, Karel, 1982-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian geographical reports
Svazek/č.
    Vol. 17, no. 4
Strany
    p. 2-11, 2. s. obálky
    s. obálky
Rok
    2009
Poznámky
    4 obr., 2 fot., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Klasifikační znak
    504.5
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    504
    55
Předmětová skupina
    datování C14
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    holocén
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    morfostruktura
    pohyb svahový
    reliéf
    rizika geologická
    riziko sesuvné
    sesuv
Geografické jméno
    Morava severní (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Klíčové slovo
    Beskids
    Czech
    Evolution
    Frontal
    Hlavatá
    Holocene
    Landslides
    Late
    Magura
    Moravian-Silesian
    Nappe
    Republic
    Ridge
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 1. 2011
Datum importu
    8. 8. 2012