Podrobnosti záznamu

Název
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Nestor Oszczypko
Autor
    Oszczypko, Nestor
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 37, no. 3
Strany
    p. 257-259
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    kontrola tektonická
    křída
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    subsidence
    terciér
    uplift
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko
    Slovensko
    Ukrajina
Klíčové slovo
    Basin
    Carpathians
    Early
    Evolution
    Jurassic
    Late
    Magura
    Miocene
    Tectono-sedimentary
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012