Podrobnosti záznamu

Název
    Late Mississippian-early Pennysylvanian (Serpukhovian-Bashkirian) miospore assemblages of the Bohemian part of the Upper Silesian Basin, Czech Republic
Autor
    Bek, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 152, 1-2
Strany
    s. 40-57
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: IAA300130503, GA AV ČR
    Překlad názvu: Miosporová společenstva (Serpuk-Baškir) české části hornoslezské pánve
    Rozsah: 18 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    biostratigraphy
    carboniferous
    miospores
    palynozonation
    Upper Silesian Basin
Klíčové slovo
    Assemblages
    Basin
    Bohemian
    Czech
    Late
    Miospore
    Mississippian-early
    Pennysylvanian
    Republic
    Serpukhovian-Bashkirian
    Silesian
    Upper
Abstrakt (česky)
   Poprvé jsou popsána sporová společenstva české části hornoslezské pánve. Palynologicky byly zkoumány Jaklovecké, doubravské sedlové, sušské vrstvy ostravského a karvínského souvrství.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012