Podrobnosti záznamu

Název
    Late Paleozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
Autor
    Bouška, Vladimír
    Jelínek, Emil
    Pešek, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolina- Geologica
Svazek/č.
    Roč. 2001, č. 2-4
Strany
    7
Rok
    2004
Výraz tezauru
    geochemistry
    Late Paleozoic
    volacanics
Klíčové slovo
    Basins
    Bohemian
    Central
    Czech
    Late
    Paleozoic
    Republic
    Volcanism
    West
Abstrakt (anglicky)
   Geochemistry of paleozoic volcanics
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012