Podrobnosti záznamu

Název
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
Údaj o odpovědnosti
    L'udovít Plata
Autor
    Plata, L'udovít
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002
Strany
    s. 11-12
Předmětová skupina
    Carnivora
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    lokalita fosiliferní
    Mammalia
    pliocén-svrchní
    revize
    taxonomie
    terciér
    terciér Českého masivu
Geografické jméno
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    Carnivora
    Czech
    Late
    Mammalia
    Moravian
    Mustelidae
    Pliocene
    Quaternary
    Sites
    Slovak
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012