Podrobnosti záznamu

Název
    Late Pliocene carnivores from Včeláre 2 (Southeastern Slovakia)
Autor
    Holec, P.
    Sabol, M.
    Wagner, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Paleontological Journal
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 5
Strany
    s. 531-543
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Pozdnopliocénní šelmy z lokality Včeláre 2 (jihovýchodní Slovensko)
    Rozsah: 13 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Homotherium
    Parailurus
    Ursus
    Včeláre 2 (Slovakia)
Klíčové slovo
    Carnivores
    Late
    Pliocene
    Slovakia
    Southeastern
    Včeláre
Abstrakt (česky)
   Práce předkládá popis nálezů šelem ze svrchnopliocenní lokality Včeláre 2 a diskutuje jejich taxonomické postavení. Na lokalitě byli prokázáni zástupcí tří čeledí: Felidae (Homotherium crenatidens), Ursidae (Ursus minimus) a Ailuridae (Parailurus ssp.). Zástupci čeledí Felidae a Ursidae představují běžné elementy pliocénních faun Evropy, zatímco v případě zástupce rodu Parailurus se jedná patrně o nový druh, který se liší od obou pliocénních druhů tohoto rodu, P. anglicus a P. hungaricus. V rámci více méně uniformních faun šelem pliocénu severní polokoule představují nálezy z lokality Včeláre 2 společenstvo lesní a (nebo) otevřené krajiny.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012