Podrobnosti záznamu

Název
    Late Turonian according to study of calcareous nannofossils, Bohemian Paradise area, Bohemian Cretaceous Basin (state-of-art)
Další názvy
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)