Podrobnosti záznamu

Název
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
Údaj o odpovědnosti
    Andrzej Traczyk
Autor
    Traczyk, Andrzej
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 39, no. 1
Strany
    p. 59-72
Rok
    2004
Poznámky
    5 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 71-72
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Klasifikační znak
    551.3
    551.4
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie povrchových útvarů
    glaciální modelace
    kar
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    ledovec kontinentální
    moréna
    periglaciální jevy
    pleistocén-svrchní
    pohoří
    reliéf
    zalednění
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    Česko
    Krkonoše (Česko a Polsko)
    Polsko
Klíčové slovo
    Evolution
    Glacial
    Hypotheses
    Karkonosze
    Late
    Mountains
    New
    Periglacial
    Perspectives
    Pleistocene
    Relief
    Research
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012