Podrobnosti záznamu

Název
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from Blanice Graben, southern Bohemia
Další názvy
    Pozdně orogenní variský magmatismus: žíly křemenného monzodioritu v blanické brázdě jižních Čech
Autor
    Janoušek, Vojtěch
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 3-4
Strany
    18
Rok
    2006
Výraz tezauru
    quartz monzodiorite, petrology, geochemistry, petrogenesis, Bohemian Massif, Variscides
Klíčové slovo
    Blanice
    Bohemia
    Case
    Dykes
    Graben
    Late-orogenic
    Magmatism
    Monzodiorite
    Quartz
    Southern
    Variscan
Abstrakt (česky)
   Pozdně variská bazická až intermediární magmata se vmístila v extenzním prostředí po kolapsu orogénu. Krustální ztenčení mohlo vést k vyklenutí a následnému adiabatickému dekompresnímu tavení litosférického pláště, ovlivněného devonskou až spodnokarbonskou subdukcí.
Abstrakt (anglicky)
   All these late Variscan (Permian) basic-intermediate magmas seem to have intruded in extensional regime, following the orogenic collapse. The attendant crustal thinning could have led to upwelling and adiabatic decompression melting of the local, by the Late Devonian-Early Carboniferous subduction-modified, lithospheric mantle.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014