Podrobnosti záznamu

Název
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Martin Blecha
Další názvy
    Lateral transition from alluvial fans into lacustrine enviroment, a depositional model of the Upper Olivětín Member(Autunian) in the Bohemian part of the Intrasudetic basin
Autor
    Blecha, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 67, č. 5
Strany
    s. 347-362
Rok
    1992
Poznámky
    5 obr.,1 tab.,2 pl.,2s. bibl. + 2
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Předmětová skupina
    autun
    facie
    karbon-svrchní
    sedimentace
    sedimenty jezerní
    vnitrosudetská pánev
Předmětová kategorie
    olivětínské vrstvy
Geografické jméno
    Broumov
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Aluviálních
    Autun
    části
    české
    Do
    Kuželů
    Lakustrinního
    Laterální
    Model
    Olivětínských
    Pánve
    Prostředí
    Přechod
    Sedimentace
    Svrchních
    Vnitrosudetské
    Vrstev
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012