Podrobnosti záznamu

Název
    Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech
Údaj o odpovědnosti
    Werner Weisbach
Další názvy
    Lazarus Ercker, sein Leben und Werk, insbesondere vor der Übersiedlung nach Böhmen
Autor
    Weisbach, Werner
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26
Svazek/č.
    Roč. 139
Strany
    s. 49-50
Rok
    1995
Poznámky
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Předmětová skupina
    báňská historie
    biografie
    historie
    hornictví
    mincovnictví
Geografické jméno
    Česká republika
    SRN
Klíčové slovo
    Čech
    Dílo
    Do
    Ercker
    Lazarus
    Přestěhováním
    Zejména
    život
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012