Podrobnosti záznamu

Název
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
Údaj o odpovědnosti
    Lucie Bartoňová, Zdeněk Klika, Jana Seidlerová
Další názvy
    Vyluhovatelnost vybraných stopových prvků v hnědém uhlí a produktech jeho spalování
Autor
    Bartoňová, Lucie
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Seidlerová, Jana, 1960-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Vol. 48, no. 2
Strany
    p. 73-86
Rok
    2002
Poznámky
    9 diagr., 3 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    550.4
    552
    553.9
Skupina konspektu
    552
    553
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    elektrárenský popílek
    kontrola geochemická
    prvky stopové
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    uhlí hnědé
    využití nerostných zdrojů
Klíčové slovo
    Combustion
    Elements
    Leachability
    Lignite
    Products
    Selected
    Trace
Abstrakt (anglicky)
   For lignite and lignite combustion products a sequential leaching procedure was applied to identify and to define associations of Cr, Co, Ni, Cu, As, Se and Pb in samples tested and to gain insight into their behavior during combustion process. The samples were leached by NH4OAc, HCl, HF and HNO3 and concentrations of these elements in leachates were determined by ICP-AES and FL AAS methods. Direct element analysis of solid samples was performed by an XRF method. By application of XRD analysis quartz and kaolinite were determined for lignite, while quartz, anhydrite, calcite, mullite, portlandite, lime and ana-tase were determined for ash samples. Vast majority of Se, Co and Ni was associated with clay minerals both in lignite and in ash samples (the only exception was high percentage of insoluble Ni in a bottom ash sample). Predominant associations for Cr were aluminosilicate minerals and those of organic affinity in both lignite and ash samples.
   Lead was associated in lignite sample above all with clay minerals, while in combustion products it was distributed quite evenly among the five leaching procedure stages. Leaching behaviour showed a prevalent HC1 solubility for lignite and lignite ash samples indicating probably abundance of As-bearing sulphides, oxides or arsenates. Most of Cu was extracted by HC1 and HF from all the samples tested indicating sulphides and associations of aluminosilicate minerals
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012