Podrobnosti záznamu

Název
    Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi
Autor
    Horáček, I.
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Živa
Svazek/č.
    -, č. 1
Strany
    s. 5-8
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: The Ice Age trough the Eyes of the Zoologist. I. Glacial Fauna and the history involved in its Testimony
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    discrepancies
    environmental interpretations
    faunal evidence
Klíčové slovo
    Doba
    Fauna
    Glaciální
    Historie
    Ledová
    Pohledu
    Výpovědi
    Zoologa
Abstrakt (česky)
   Rekonstrukce přírodního prostředí v glaciálu ve střední Evropě založená na výzkumech fosilní flóry a periglaciálních jevech ukazuje řadu neshod s faunistickými doklady.
Abstrakt (anglicky)
   Present-day reconstructions of mid-European glacial environments based on fossil flora and periglacial phenomena show serious discrepancies to the faunal evidence.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012