Podrobnosti záznamu

Název
    Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz
Autor
    Horáček, I.
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Živa
Svazek/č.
    -, č. 2
Strany
    s. 50-54
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: The Ice Age trough the Eyes of the Zoologist. II. Glacial Environments in the light of Analyses of Fossil Zoocoenoses
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Balkans
    glacial Mollusca (Vertebrata, Warm Summers, Refugia)
    SE Carpathians
Klíčové slovo
    Doba
    Fosilních
    Glaciál
    II
    Ledová
    Pohledu
    Rozboru
    Světle
    Zoocenóz
    Zoologa
Abstrakt (česky)
   Skladba měkkýších a savčích faun v glaciálu svědčí o přírodním prostředí bezlesého charakteru s teplým létem ve srovnání se současnými podmínkami. Refugia klimaticky náročných druhů se nacházela mnohem blíže ke střední Evropě na jihovýchodě.
Abstrakt (anglicky)
   The composition of glacial molluscan and mammal faunas reflects open environments characterized by warm summers in contrast to the current reconstructions. Refugia of climatically demanding species were situated much closer to Central Europe in the south-east.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012