Podrobnosti záznamu

Název
    Ledovcové sedimenty okolí Bohumína a Petrovic u Karviné (15-42 Bohumín)
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Růžička
Autor
    Růžička, Miloš, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 63-64
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    kvartér Českého masivu
    mapa kvartérní
    sedimenty glacigenní
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Petrovice
Klíčové slovo
    15-42
    Bohumín
    Bohumína
    Karviné
    Ledovcové
    Okolí
    Petrovic
    Sedimenty
Abstrakt (česky)
   Zjištěna přítomnost tillů v nadloži glacilakustrinních jílů S od Petrovic u Karviné. Tilly jsou zařazeny do mladšího elsterského zalednění a jsou srovnávány s obdobnými výskyty v širším okolí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012