Podrobnosti záznamu

Název
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Gába, Ilja Pek
Další názvy
    Erratic boulders from the Moravo-Silesian area of the Quaternary glaciation. 1.Crystalline erratices
Autor
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Pek, Ilja
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 35
Strany
    s. 37-59
Rok
    1997
Poznámky
    4 obr., 24 fot., 3 tab., 3 s.bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    historie geologie
    horniny plutonické
    klasifikace
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    metamorfika
    oblast snosová
    ochrana přírody
    sedimentace glaciální
    souvky
Geografické jméno
    Bohušov (Bruntál)
    ČR-Morava
    Evropa severní
    Hlučín (Opava)
    Kobylá (Jeseník)
    Libhošť (Nový Jičín)
    Liptaň (Bruntál)
    Písečná (Jeseník)
    Píšť (Opava)
    Supíkovice (Jeseník)
    Vidnava (Jeseník)
Klíčové slovo
    1.Krystalinické
    Kontinentálního
    Kvartérního
    Ledovcové
    Moravskosleské
    Oblasti
    Souvky
    Zalednění
Abstrakt (anglicky)
   Crystalline erratic boulders of the Pleistocene continental glaciation in the Moravo-Silesian area are described. Morphological, mineralogical, petrological characteristics of cristalline boulders from various types of glacial deposits are presented
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012