Podrobnosti záznamu

Název
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Gába, Ilja Pek
Další názvy
    Eiszeitliche Geschiebe des mährisch-schlesischen Vereinsungsgebietes. II., Sedimentärgeschiebe
    Erratic boulders from the Moravo-Silesian area of the Quaternary glaciation. 2., Sedimentary boulders
Autor
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Pek, Ilja
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 36
Strany
    s. 13-37
Rok
    1999
Poznámky
    5 obr., 19 fot., 2 pl., 2 s.bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    fauna
    křída
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    oblast snosová
    osoblažská křída
    paleogén
    paleozoikum-spodní
    pazourek
    pískovce
    sběratelství
    sedimentace glaciální
    silicity
    souvky
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Evropa severní
Klíčové slovo
    Kontinentálního
    Ledovcové
    Moravskoslezské
    Oblasti
    Sedimentární
    Souvky
    Zalednění
Abstrakt (anglicky)
   Sedimentary erratic of the Pleistocene continental glaciation in the Moravo-Silesian area (Czech Republic) are described. The erratic boulders are evaluated petrographically as well. The list of the most important identified fossils is also included. Most of the erratic boulders with fossils originate from the Scandinavian-Baltic Paleozoic, Upper Cretaceous and Paleocene
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012