Podrobnosti záznamu

Název
    Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov
Další názvy
    The Lengyel site of the Castle hill in Lelekovice, Brno-venkov District
Autor
    Kovář, Josef Jan
    Kuča, Martin
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales
Svazek/č.
    Roč. 91, č. 1
Strany
    10
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Neolithic-Lengyel culture-settlement-lithic industry-animal bones-south Moravia
Klíčové slovo
    Brno-venkov
    Hradní
    Lelekovicích
    Lengyelské
    Okr
    Osídlení
    Ostrožny
Abstrakt (česky)
   Výzkum hradu a tvrze v Lelekovicích u Brna pod vedením J. Ungera v letech 1984-1990 a 2002-2004 přinesl pozůstatky neolitického osídlení v sekundární pozici díky pozdějším středověkým aktivitám. Byla zjištěna keramika, štípaná a broušená kamenná industrie a zvířecí kosti, které náleží II. stupni kultury s moravskou malovanou keramikou. Článek je věnován analýzám výše uvedených složek.
Abstrakt (anglicky)
   Unpublished part of the archaeological record excavated from the Lelekovice Castle near Brno during 1984-1990 and 2002-2004 by Josef Unger represent the Neolithic settlement. Excavation in the area of the Castle and the Bailey yielded a collection of Neolithic pottery, related chipped industry and polished industry together with osteological material. Subject of this paper are the analysis of the ceramic forms, the raw materials ant the animal bones. According to these results the Neolithic settlement is from the Moravian Painted Ware Culture (Phase II).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012