Podrobnosti záznamu

Název
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    -, -
Strany
    s. 90-92
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Leucocratic garnet-biotite granite from the southern edge of the Třebíč pluton
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    granite
    Moldanubian Zone
    Třebíč pluton
Klíčové slovo
    části
    Granáticko-biotitický
    Granit
    Jižní
    Leukokratní
    Plutonu
    Třebíčského
Abstrakt (česky)
   Granát je součástí isomorfní řady spessartin-almandin s významným obsahem pyropové komponenty. Granáticko-biotitický granit je velmi pravděpodobně produkt parciálního tavení moldanubických biotitických pararul.
Abstrakt (anglicky)
   Garnet is part of spessartites-almandine solid solution with significant content of pyrope component. Garnet-biotite granite is very probably product of partial melting of biotite paragneisses of the Moldanubian Zone.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012