Podrobnosti záznamu

Název
    Lidská společnost a nerostné suroviny
Údaj o odpovědnosti
    Ctirad Schejbal
Další názvy
    Human society and mineral raw materials
Autor
    Schejbal, Ctirad, 1936-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 1
Strany
    s. 9-22
Rok
    2004
Poznámky
    10 obr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504
    62.002.3
Skupina konspektu
    504
    553
Předmětová skupina
    biomasa
    dno oceánské
    hydrotermální podmínky
    klathrát
    metan
    mořské nerostné suroviny
    nerostné suroviny
    prospekce
    rudy barevných kovů
    spotřeba
    sulfidy
    suroviny netradiční
    technologie
    využití nerostných zdrojů
    životní prostředí
Geografické jméno
    Antarktida
    země světa
Klíčové slovo
    Lidská
    Nerostné
    Společnost
    Suroviny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012