Podrobnosti záznamu

Název
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
Další názvy
    Omezení identifikace zdrojových hornin pro sedimenty drobných toků na základě chemického složení minerálů v těžkém podílu (na příkladu povodí Bílého potoka, Česká republika)
Autor
    Abrahám, Miloš
    Buriánek, David
    Hanák, Jaromír
    Müller, Pavel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 3-4
Strany
    9
Rok
    2008
Výraz tezauru
    heavy minerals, chemical composition, provenance, stream sediments, Czech Republic
Klíčové slovo
    Analysis
    Area
    Bílý
    Chemical
    Composition
    Czech
    Determination
    Drainage
    Heavy
    Limitations
    Minerals
    Potok
    Provenance
    Republic
    Sediments
    Stream
Abstrakt (česky)
   V současné sedimentární petrologii jsou velmi populární metody využívající chemické složení těžkých minerálů pro určení provenience studovaných sedimentů jako je granát, amfibol a turmalín. V této práci bylo testováno chování těžkých minerálů v relativně dobře prostudovaném povodí Bílého potoka.Chemické složení granátu v případě drobných povodí s jednoduchou geologií poměrně dobře odráží poměrné zastoupení horninových typů v daném povodí. V případě větších povodí je situace komplikovanější.
Abstrakt (anglicky)
   Analysis of the chemical composition of heavy minerals such as garnet, amphibole and tourmaline represents a very efficient tool for determination of the source area of clastic sediments. In small and geologically simple river basins containing contrast rocks, this method even allows to quantify to certain degree the share of the individual rock types on the modal composition of clastic sediments. There are, however, substantial limitations for the applications of this method. The chemical composition of heavy minerals present in the sediments of small streams is considerably influenced by the local geological setting of the particular sampling site and it is very often impossible to determine the exact proportion of the material coming from older sedimentary formations.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014