Podrobnosti záznamu

Název
    Limonitová mineralizace v Němčickém krasu
Další názvy
    The limonite mineralization in Němčice karst
Autor
    Baldík, Vít
    Buriánek, David
    Novotný, Roman
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    6
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Devonian limestones, limonite mineralization, metasomatism, fractures, faults
Klíčové slovo
    Krasu
    Limonitová
    Mineralizace
    Němčickém
Abstrakt (česky)
   Do prostor Němčického krasu se dostávaly kyselé roztoky bohaté železem, které vznikly při zvětrávání perucko-korycanských vrstev. Tyto roztoky infiltrovaly podél tektonických poruch a reagovaly s okolním vápencem za vzniku limonitu a lokálně i železem bohatých karbonátů a pyritu. První fáze tohoto procesu probíhala v redukčním prostředí. Drobné krystalky železem bohatých karbonátů a pyritu byly později během druhé fáze vývoje pseudomorfovány limonitem. V této mladší etapě vývoje se redukční charakter rudních roztoků změnil na oxidační v důsledku přístupu vzduchu. Tato změna byla způsobena intenzivnějším zkrasověním vápenců. Ve volných kavernách docházelo k sedimentaci jemného limonitového kalu a místy byly limonity dokonce postiženy silicifikací. Jen vzácně byl během tvorby limonitů do krasových dutin přinášen klastický materiál.
Abstrakt (anglicky)
   The limonite mineralization in Němčice karst
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014