Podrobnosti záznamu

Název
    Linear and nonlinear attributes of ultrasonic time series recorded from experimentally loaded rock samples and total failure prediction
Autor
    Číž, R.
    Rudajev, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 3
Strany
    s. 457-467
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA205/06/0906, GA ČR
    Překlad názvu: Lineární a nelineární vlastnosti ultrazvukové časové série, zaznamenané z experimentálně zatěžovaných horninových vzorků a predikce totálního rozrušení
    Rozsah: 11 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    autocorrelation
    fractal dimensions
    microfracturing
    neural networks
    time series
    ultrasonic emission
Klíčové slovo
    Attributes
    Experimentally
    Failure
    Linear
    Loaded
    Nonlinear
    Prediction
    Recorded
    Rock
    Samples
    Series
    Time
    Total
    Ultrasonic
Abstrakt (česky)
   Monitorování ultrazvukové a akustické emise, vznikající pří zatěžování hornin poskytuje významnou informaci o procesu porušování, který v horninách probíhá. Tato studie analyzovala a porovnávala několik parametrů, odvozených z časových sérií ultrazvukové emise vznikajících při krátkodobých a střednědobých zatěžovacích zkouškách. Porovnání mezi lineárními a nelineárními korelačními koeficienty, mezi hodnotami variogramů a fraktálnímí dimensemi byly provedeny. Všechny uvedené parametry vykazují prekurzorní charakter před totálním rozrušením horninového vzorku.Odvozený mnohokanálový algoritmus, založený na umělých neurálních sítích je určen pro rozlišení mezi stabilním a nestabilním stavem horninového vzorku.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012