Podrobnosti záznamu

Název
    Linking foliar chemistry to forest floor solid and solute phase organic C and N in Picea abies [L.] Karst stands in northern Bohemia
Další názvy
    Závislost chemismu jehličí na obsahu C a N v hrabance porostu Picea abies (L.) v severních Čechách.
Autor
    Aitkenhead-Peterson, Jacqueline A.
    Albrechtová, Jana
    Alexander, Jason E.
    Cudlín, Pavel
    Hruška, Jakub
    Huntley, Ron
    Krám, Pavel
    Lhotáková, Zuzana
    McDowell, William H.
    Oulehle, Filip
    Polák, Tomáš
    Rock, Barry
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Plant and Soil
Svazek/č.
    Roč. 283, č. 1-2
Strany
    15
Rok
    2006
Výraz tezauru
    cellulose and nitrogen, dissolved organic carbon, dissolved organic nitrogen, Picea abies, forest floor C:N, foliar lignin
Klíčové slovo
    Abies
    Bohemia
    Chemistry
    Floor
    Foliar
    Forest
    Karst
    Linking
    Northern
    Organic
    Phase
    Picea
    Solid
    Solute
    Stands
Abstrakt (česky)
   Na zaklade NIR analyzy jehličí byl poměru lignin:N a celulozy:N nejmladšího jehličí pozitivně a signifikantně korelován s WEDOC (water extractable DOC)a C:N poměrem hrabanky. Dusík v jehličí byl silně a negativně korelován s WEDOC a C:N na všch zkoumaných místech. WEDON byl pozitivně korelován s poměrem lignin:N v jehličí. Zásoba uhlíku v hrabance nebyla pozitivně korelována s ligninem a celulozou jehličí, a zásoba N v hrabance nebyla korelována s obsahem N v jehličí. Signifikantní negativní korelace byla nalezena mezi obsahem dusíku v hrabance a celulozou jehličí a mezi zásobou C v půdě a N v jehličí. Tyto výsledky mají význam, protože reflektanční charakteristiky korun (charakterizované nejmladším jehličím) jsou dobře korelovány s půdními vlastnostmi alze tak dálkovým průzkumem urcovat C:N poměr a WEDOC v půdě.
Abstrakt (anglicky)
   Based on NIR analysis of foliar material, lignin:N and celullose:N content of the youngest needles were positively and significantly related to WEDOC (water extractable DOC) and to forest floor C:N ratio. Foliar N was strongly and negatively related to WEDOC and C:N ratio among our study sites. WEDON was positively correlated to foliar lignin:N. Forest floor C pools were not positively correlated with foliar lignin and cellulose and forest floor N pools were not positively correlated with foliar N. Instead, a significant negative correlation was found between forest floor N pools and foliar cellulose, and between, and between forest floor C pools and foliar N. Canopy reflectance proprties are primarily influenced by the most recent foliage, and it was chemistry of the most recent produced needles that showed a stronger relationship with forest floor WEDOC and C:N ratio suggesting forest floor production of WEDOC can be calculated regionally with remote sensing.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014