Podrobnosti záznamu

Název
    Lithofacial analysis of the Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
Další názvy
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části Karpatské předhlubně na základě reinterpreace karotážních dat.
Autor
    Nehyba, Slavomír
    Šikula, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 79, č. No.3
Strany
    10
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Miocene, sedimentary structure, drill logging, well log facies interpretation, facial analyse, maps of sediment thickness (in various time intervals of Miocene), basin development
Klíčové slovo
    Analysis
    Based
    Carpathian
    Data
    Drill
    Foredeep
    Lithofacial
    Logging
    Miocene
    Re-interpretation
    Sediments
    Southern
Abstrakt (česky)
   Miocénní sedimenty jižní části karpatské předhlubně na Moravě byly studovány na základě reinterpretace karotážních dat, seismických profilů a vrtných jader. Bylo vyčleněno třináct karotážních facií, které charakterizují vývoj karpatské předhlubně.
Abstrakt (anglicky)
   Miocene sediments were studied on the basis of drill logging, drill hole cores and seismic reflection profiles in the southern part of the Carpathian Foredeep in the Moravia. Based on the evaluation of well log measurements from the southern part of the Carpathian Foredeep, the lithological study of borehole cores and seismic profiles, 13 well log facies were recognised. Using selected well log facies and maps of their thicknesses, architecture of the basin fill as well as development of southern part of the Carpathian Foredeep was characterized. Maps of thicknesses of well log facies allow us to illustrate 5 stages of basin development. Individual stages also reflect the ruling factors of basin and depositional space formation.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014