Podrobnosti záznamu

Název
    Lithology and structures in Gföhl Unit, Pyskočely meander - Sázava River incise valley
Autor
    Kachlík, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif: opening meeting 2004 of the International Geoscience Programme IGCP 497 "The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2004
Výraz tezauru
    Pyskočely meander, Gföhl Unit, Moldanubicum, migmatites, paragneisses, Variscan orogeny
Klíčové slovo
    Gföhl
    Incise
    Lithology
    Meander
    Pyskočely
    River
    Sázava
    Structures
    Unit
    Valley
Abstrakt (anglicky)
   Lithology, tectonometamorphic and structural characteristic of the rocks of the Gföhl Unit in Pyskočely meander near Sázava n. Sázavou is given.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012